algemene voorwaarden voor toegang tot de captain language online trainingsdienst

Artikel 1: Introductie

Captain Language
Geregistreerd kantoor: 9 RUE MAURICE GRANDCOING
94200 IVRY SUR SEINE

Contact opnemen: (+33)1 43 90 30 50 (lokale telefoontarieven zijn van toepassing vanaf iedere vaste telefoonlijn in de Franse steden) of per e-mail via het volgende adres:contact@captain-language.com

Toegang tot de Captain Language website wordt verkregen via het volgende adres www.captain-language.com dat de mogelijkheid biedt om Captain Language e-learning diensten aan te schaffen die zijn ontworpen om mensen te helpen vreemde talen te leren.

De diensten die worden aangeboden op de Captain Languagewebsite zijn volledig gericht op klanten.

Artikel 2: Definities

Aankoop/aanschaf:

betaling van de aangeduide som voor de overdracht van codes die toegang bieden tot het leerplatform voor de taalkeuze van de klant, zo vaak als de klant wenst en voor de beperkte duur van het geselecteerde abonnement.

Platform:

software waartoe de klant toegang heeft door middel van persoonlijke codes die voorafgaand per e-mail zijn verstuurd, voor toegang vanaf iedere computer met een internetverbinding.

Computer:

draagbare of desktop PC, tablets of andere terminal verbindingsapparatuur met een mobiele verbindingsvoorziening uitgezonderd.

Klant:

fysiek persoon die gebruik maakt van de Captain Languagediensten voor persoonlijk gebruik, buiten het doel van hun professionele activiteiten.

Technische beperkingen verbonden aan het internetnetwerk:

Niet-uitputtende lijst.

E-learning:

online studie van een of meerdere vreemde talen overeenkomstig het aangegane contract.

Artikel 3: Aangeboden Dienstein

Online kan toegang worden verkregen tot het Captain Languageplatform. Voor optimaal gebruik van onze diensten is een computer met de laatste versie van Flashplayer en een internetverbinding vereist. Om optimaal gebruik te maken van alle instrumenten binnen het programma, raden we u aan een headset (koptelefoon en microfoon) te gebruiken. Captain Language kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van haar platform door het ontbreken van geschikte uitrusting.

Toegang tot het Captain Languageplatform kan worden verkregen door middel van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord die de klant voorafgaand ontvangt en kunnen worden gebruikt op iedere computer met een internetverbinding. Deze login-gegevens zijn persoonlijk en iedere klant dient de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Captain Language kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of slecht functioneren als gevolg van het gebruik van dezelfde login-gegevens door derden.

Artikel 4: Prijs

De in het contract aangegeven prijs betreft de totaalprijs en is inclusief alle geldende belastingen. De prijs dient te worden betaald in de valuta zoals aangegeven op de bestelling bevestiging. De prijs is inclusief het op de bestelling datum geldende btw-tarief, iedere verandering van de geldende btw-tarieven wordt automatisch doorberekend in de prijzen.

De communicatiekosten die verbonden zijn aan de door Captain Language aangeboden diensten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5: Betaling

Betaling wordt elektronisch verricht, door middel van een bankpas.

De betaling wordt verricht nadat de bestelling is bevestigd en de bankgegevens zijn geverifieerd door het orgaan dat is belast met de beveiliging van de transactie; Ingenico. Wanneer de bestelling is geplaatst, wordt de kaart gedebiteerd.

Artikel 6: Contractueel proces

De klant selecteert een contract in een van de tien talen die door Captain Language worden aangeboden.

De klant selecteert de dienst(en) die hij/zij wenst aan te schaffen. Een pagina die de bestelling samenvat wordt aangemaakt, deze geeft alle prijzen inclusief belasting weer en tevens de valuta waarvoor is gekozen. De klant kan de bestelling in dit stadium wijzigen. Zodra de bestelling is bevestigd, krijgt de klant toegang tot het Ingenico betalingsplatform. Zodra de betaling is verricht en geverifieerd door Ingenico, ontvangt de klant een e-mailbevestiging van de bestelling.

De aankoophistorie kan op ieder moment tijdens de abonnement periode worden ingezien door in te loggen op het klantaccount, en op verzoek via het volgende adres: contact@captain-language.com

Artikel 7: Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende regelgeving kan voor aankopen inclusief een toegangsperiode tot het Captain Language e-learning platform, geen beroep worden gedaan op het herroepingrecht als de klant zijn/haar persoonlijke toegangscodes tot het online platform heeft gebruikt binnen 14 dagen na het verzenden van de e-mail met daarin deze codes. (Artikel L.121-20 van de Franse Consumentenwet). In dergelijke gevallen wordt het contract als volvoerd beschouwd. Als de klant deze persoonlijke codes daarentegen niet binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail, met daarin de codes om zich toegang te verschaffen tot het platform, heeft de klant gedurende een periode van 14 dagen na de datum van ontvangst van de persoonlijke codes het recht om het contract te herroepen. Captain Language garandeert dan het volledige betaalde geldbedrag zonder vertraging terug te storten, binnen dertig dagen na de datum waarop de klant zich op dit recht heeft beroepen. Deze terugstorting wordt gedaan via een betaalwijze, tenzij anders overeengekomen.

Het verzoek voor herroeping moet gedaan worden via het ter beschikking gestelde formulier.

Artikel 8: Bewijs

De door Captain Language verzamelde gegevens vormen het bewijs van alle bestellingen die door de verschillende klanten bij Captain Language zijn geplaatst, tenzij het tegendeel bewezen kan worden.

De bestelling historie kan op ieder moment tijdens de abonnementsperiode worden ingezien door in te loggen in het klantaccount, en op verzoek via het volgende adres: contact@captain-language.com

Artikel 9: Contractuele Verantwoordelijkheid

Captain Language kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor technische beperkingen in verband met het internetnetwerk, zoals toegangssnelheid tot het platform, ontoegankelijkheid van diensten en frauduleus gebruik door derden van persoonlijke toegangscodes die individueel worden verstrekt.

Klanten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de apparatuur die hen in staat stelt om zich toegang te verschaffen tot het Captain Languageplatform en het effectief te gebruiken. Captain Language kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor het slecht functioneren door de verbindingsapparatuur van de klant, voortkomend uit incompatibiliteit met het Captain Languageplatform.

Artikel 10: Einde Contract of Unilaterale Beëindiging

Het contract eindigt wanneer het contractuele abonnement verloopt. Captain Language houdt zich te allen tijde het recht voor om het account van een klant zonder kennisgeving vooraf en zonder compensatie te sluiten in het geval de algemene verkoopvoorwaarden niet worden nageleefd, bedragen niet worden voldaan, of als gevolg van iedere handeling die indruist tegen de belangen van Captain Language.

Artikel 11: Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betreffende de internetgebruikers, verzameld door Captain Language wanneer een account wordt geopend of een bestelling wordt geplaatst, zijn bestemd voor Captain Language, een handelsmerk geregistreerd door WORLD WIDE SPEAKING SARL, 9, Rue Maurice Grandcoing, 94854 IVRY SUR SEINE CEDEX. Desalniettemin behoudtCaptain Language zich het recht voor om deze gegevens door te geven aan haar partners, tenzij de betreffende klant anders bedingt.

De persoonlijke gegevens waar wij om verzoeken zijn vereist voor het effectieve gebruik van de dienst en voor efficiënt beheer van het account. Voor eenieder die weigert de dikgedrukte gegevens op het registratieformulier te verstrekken is het onmogelijk een account aan te maken of een bestelling te plaatsen op de www.captain-language.com website.

Overeenkomstig met de Franse Wet voor de bescherming van gegevens van 6 januari 1978 aangepast in 2004, heeft de klant te allen tijde het recht om deze informatie in te zien en te wijzigen door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@captain-language.com of per post, geadresseerd aan Captain Language, Marketing Department, 9 RUE MAURICE GRANDCOING, 94200 IVRY SUR SEINE.

Tot slot dienen klanten expliciet toestemming te geven voor de ontvangst van nieuwsbrieven van Captain Language en/of haar partners.

Artikel 12: Bevoegd rechtsgebied en geldende wetten

Captain Language zal alles doen wat in haar macht ligt om alle soorten geschillen zo snel en efficiënt mogelijk op vriendschappelijke wijze op te lossen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde ondergeschikt aan de Franse wet, beide partijen erkennen de Franse gerechtshoven als het rechtsgebied in het geval van een geschil.

Artikel 13: Overige informatie

Als een clausule onuitvoerbaar blijkt in het geval van een geschil, blijven alle andere clausules onveranderd en behouden zij hun volledige wettelijke kracht.

Captain Language behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving vooraf te amenderen, overeenkomstig de geldende wetten.

Deze algemene voorwaarden zijn in meer dan tien talen vertaald. In het geval van een belangrijke tegenspraak, dient te allen tijde te worden gerefereerd aan de Franse versie van deze algemene voorwaarden.